Mo-Fr, 07:30 - 19:00 Uhr
02641 9110-0

Aby zapewnić nasze wysokie standardy jakościowe, przeprowadzamy regularne kontrole jakości.

Należą do nich na przykład:

  • Badanie chemicznych pozostałości powierzchniowych za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS) w celu zapewnienia wysokiej czystości powierzchni
  • Rutynowe oznaczanie bioburdenu i walidacja liczby bakterii zgodnie z DIN EN ISO 11737-1 dla mikrobiologicznego wykrywania czystości organicznej
  • Określenie wytrzymałości na zerwanie i wytrzymałości zmęczeniowej zgodnie z DIN EN ISO 14801
  • Wysoce czułe testy laboratoryjne do wykrywania endotoksyn powierzchniowych zgodnie z Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.) oraz zgodnie z wytycznymi USP i FDA.
  • Badanie cytotoksyczności materiałów stosowanych do wykazania zgodności biologicznej w teście ilościowego zahamowania wzrostu zgodnie z EN ISO 10993-5
  • ciągłe sprawdzanie tolerancji produkcyjnych
  • regularne kontrole naszych dostawców
  • stała wymiana w kołach jakości z instytucjami uniwersyteckimi w celu uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od użytkowników

Te regularne kontrole jakości są zdefiniowane w planie testowania urządzenia. Plan ten przewiduje systematyczne testowanie wszystkich produktów i kombinacji produktów w regularnych odstępach czasu .

Dodatkowe, nieplanowane kontrole jakości przeprowadzane są, gdy tylko zmienią się istotne procesy , takie jak pakowanie lub odbiór towaru, lub gdy np. włączeni zostaną nowi dostawcy.   Testy i kontrole przeprowadzane są oczywiście wyłącznie przez zewnętrzne i neutralne, akredytowane laboratoria badawcze .

Aktualne certyfikaty TÜV:

701 KB)" rel="nofollow" class="ddownload-link id-3141 ext-pdf">ISO 13485 Zertifikat (Deutsch) (701 KB) 8 MB)" rel="nofollow" class="ddownload-link id-3140 ext-pdf">CE-Zertifikat (Deutsch) (8 MB) 701 KB)" rel="nofollow" class="ddownload-link id-3144 ext-pdf">ISO 13485 Certificate (English) (701 KB) 5 MB)" rel="nofollow" class="ddownload-link id-3143 ext-pdf">CE-Certificate (English) (5 MB)