Mo-Fr, 07:30 - 19:00 Uhr
02641 9110-0

Nauka i studia

Powierzchnia implantów ICX jest piaskowana i wytrawiana w wysokiej temperaturze, co pozwala na uzyskanie osteofilowej morfologii powierzchni z bimodalną strukturą dla niezawodnego biologicznego i mechanicznego zakotwiczenia kości w materiale w mikroskali.

Cała geometria implantu systemu implantologicznego ICX została opracowana zgodnie z najnowszymi zasadami projektowania i funkcjonalności. Wysoka stabilność pierwotna jest osiągana dzięki samogwintującemu gwintowi wierzchołkowemu. Unikalna, chroniona nić kondensacyjna w środkowym i górnym obszarze implantu zapewnia dobre zagęszczenie kości trzonowej.

Mikrogwint w obszarze szyjki implantu zapewnia pożądany kontakt z kością korową, a tym samym optymalne, fizjologiczne przenoszenie sił w tym obszarze.

Lekko ścięta, mikroskopijna powierzchnia ramienia implantu umożliwia trwałe przyleganie kości grzebieniastej w obszarze ramienia, a tym samym sprzyja bezpiecznej i trwałej stabilizacji poziomu kości okołoimplantowej dla niezbędnej stabilizacji tkanek miękkich.

Przełącznik platformy sprzyja również lepszej apozycji kości i przesuwa interfejs implant-abutment dalej od biologicznie istotnego interfejsu kostnego.